Menu
Your Cart

Teacher Education

Pembangunan Perindustrian di Malaysia (ISBN: 9789834508852)
Pre-Order
Brand: Oxford Fajar Model: 9789834508852
Buku ini secara kritisnya cuba menganalisis aspek-aspek pembangunan perindustrian di Malaysia dengan menampilkan hampir keseluruhan fenomena proses perindustrian di Malaysia serta kesan dan implikasinya ke atas individu, keluarga, komuniti dan masyarakat Malaysia kini...
RM94.90
Ex Tax:RM94.90
Pembelajaran dan Perkembangan Pelajar Edisi Kedua (ISBN: 9789676594730)
Pre-Order
Brand: Oxford Fajar Model: 9789676594730
Buku Pembelajaran dan Perkembangan Pelajar dihasilkan untuk menggantikan buku yang sedia ada iaitu, SPG: Psikologi Pendidikan. Buku ini ditulis berdasarkan sukatan pelajaran kursus wajib universiti bagi ijazah Sarjana Muda Pendidikan. Kandungan buku ini mencakupi semua aspek pembelajaran dan perkemb..
RM38.90
Ex Tax:RM38.90
Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling (ISBN: 9789834509675)
Pre-Order
Brand: Oxford Fajar Model: 9789834509675
Buku Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling ini ditulis berdasarkan sukatan pelajaran kursus Bimbingan dan Kaunseling bagi Ijazah Sarjana Muda Pendidikan di universiti awam dan swasta. Kandungan buku ini mencakupi semua aspek perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Antaranya adalah konsep b..
RM38.90
Ex Tax:RM38.90
Sarana Bahasa Malaysia Universiti Pemantapan Karangan (ISBN: 9789834508845)
Pre-Order
Brand: Oxford Fajar Model: 9789834508845
Buku Sarana BM Universiti- Pemantapan Karangan ini direka bentuk untuk kegunaan sesiapa sahaja yang ingin menulis karangan dengan lebih baik. Buku ini mengandungi tujuh bab utama dengan mengemukakan tatacara menulis karangan dari sudut bahasa dan penyusunan idea secara sistematik. Buku ini menganali..
RM26.90
Ex Tax:RM26.90
Sarana Bahasa Malaysia Universiti Pemantapan Tatabahasa (ISBN: 9789834508838)
Pre-Order
Brand: Oxford Fajar Model: 9789834508838
Buku Sarana Bahasa Malaysia – Pemantapan Tatabahasa direka bentuk untuk kegunaan sesiapa sahaja yang ingin meningkatkan pengetahuan tatabahasa bahasa Malaysia terutamanya pelajar universiti. Buku ini mengandungi empat bab utama dengan mengupas setiap aspek tatabahasa secara berperingkat-peringkat de..
RM26.90
Ex Tax:RM26.90
Siri Sains Sukan: Pengurusan Strategik Sukan (ISBN: 9789676598165)
Pre-Order
Brand: Oxford Fajar Model: 9789676598165
Buku ini membincangkan salah satu daripada dua bidang utama dalam kursus Sains Sukan (kursus Sains Sukan meliputi bidang Sains Kejurulatihan dan Pengurusan Strategik Sukan). Buku ini terdiri daripada 16 bab yang membincangkan sains kejurulatihan dari pelbagai aspek seperti kepimpinan dan komunikasi;..
RM25.90
Ex Tax:RM25.90
Siri Sains Sukan: Sains Kejurulatihan (ISBN: 9789676598158)
Out Of Stock
Brand: Oxford Fajar Model: 9789676598158
Sains Sukan (kursus Sains Sukan meliputi bidang Sains Kejurulatihan dan Pengurusan Strategik Sukan). Buku ini terdiri daripada 10 bab yang membincangkan sains kejurulatihan dari pelbagai aspek seperti prinsip dan kaedah kejurulatihan; latihan kekuatan dan beban; pembelajaran motor dan prestasi sukan..
RM25.90
Ex Tax:RM25.90
SPG Asas Kepemimpinan dan Pembangunan Profesionalisme Guru Edisi Kedua (ISBN: 9789834725501)
Pre-Order
Brand: Oxford Fajar Model: 9789834725501
Buku Asas Kepemimpinan dan Pembangunan Profesionalisme Guru ini dihasilkan berdasarkan Maklumat Kursus dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP). Asas Kepemimpinan dan Pembangunan Profesionalisme Guru merupakan komponen teras yang wajib dipelajari oleh semua siswa guru tahun akhir pengajia..
RM38.90
Ex Tax:RM38.90
SPG Bahasa Melayu I Edisi Kedua (ISBN: 9789834702090)
Pre-Order
Brand: Oxford Fajar Model: 9789834702090
Buku Bahasa Melayu I Edisi Kedua ini direka bentuk berdasarkan Sukatan Pelajaran terkini kursus Bahasa Melayu I bagi program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan, Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. Buku ini dianggap penting kerana meliputi kesemua tajuk pembelajaran bagi S..
RM38.90
Ex Tax:RM38.90
SPG Bahasa Melayu II (ISBN: 9789834505196)
Pre-Order
Brand: Oxford Fajar Model: 9789834505196
Siri Pendidikan Guru: Bahasa Melayu II merupakan sebuah buku teks yang ditulis khusus untuk sukatan pelajaran Bahasa Melayu bagi pelajar yang memilih untuk major dalam Bahasa Melayu untuk Ijazah Sarjana Muda Pendidikan.  Buku ini terdiri daripada 7 bab yang mencakupi semua aspek bahasa melayu s..
RM38.90
Ex Tax:RM38.90
SPG Bahasa Melayu Kontekstual (ISBN: 9789834703608)
Pre-Order
Brand: Oxford Fajar Model: 9789834703608
Buku Bahasa Melayu Kontekstual ini telah ditulis oleh tujuh orang pensyarah berpengalaman dalam bidang masing-masing berdasarkan sukatan pelajaran (proforma) kursus Bahasa Melayu Kontekstual yang ditawarkan dalam Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP) di Institut Pendidikan Guru (..
RM38.90
Ex Tax:RM38.90
SPG Bimbingan & Kaunseling Kanak-kanak (Edisi Kemas Kini) (ISBN: 9789834710507)
Pre-Order
Brand: Oxford Fajar Model: 9789834710507
Buku Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Edisi Kemas Kini ini ditulis berdasarkan sukatan pelajaran (proforma) kursus Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak yang ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) di Institusi Pendidikan Guru Malaysia (IPGM). Kursus ini merupakan kursus te..
RM38.90
Ex Tax:RM38.90
Showing 1 to 12 of 40 (4 Pages)

Newsletter

* E-Mail: