Menu
Your Cart

SPG Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Edisi Kedua (ISBN: 9789834728564)

SPG Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Edisi Kedua (ISBN: 9789834728564)
Pre-Order ( est 3 to 4 weeks )
SPG Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Edisi Kedua (ISBN: 9789834728564)
Buku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Edisi Kedua dihasilkan berdasarkan kursus Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran yang ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) seluruh negara. Kursus ini merupakan kursus teras yang diwajibkan kepada semua pelajar. Buku ini dianggap penting kerana meliputi kesemua tajuk pembelajaran yang terdapat dalam sukatan pelajaran tersebut. Justeru, buku ini dapat membantu para pelajar memenuhi kehendak dan keperluan kursus. Para pelajar juga dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran dalam penggunaan teknologi demi menghasilkan pengajaran yang berkesan dan bermakna. Terdapat 10 bab yag dibincangkan, iaitu Teknologi dan Media Pengajaran, Reka Bentuk Pengajaran, Proses Pembinaan dan Penilaian Media Pengajaran, Visual untuk Pengajaran dan Pembelajaran, Audio dalam Pengajaran dan Pembelajaran, Multimedia Interaktif untuk Pengajaran dan Pembelajaran, Internet untuk Pengajaran dan Pembelajaran serta Isu-isu dan Cabaran Penggunaan Teknologi dalam Pendidikan. Selain dijadikan buku teks para pelajar IPGM, buku ini juga sesuai sebagai bahan rujukan para pensyarah, guru dalam perkhidmatan, pelajar di Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Swasta dan mereka yang terlibat secara langsung dalam bidang teknologi pengajaran dan pembelajaran.
Type
Teacher Resource
RM38.90
Ex Tax: RM38.90
  • Stock: Pre-Order ( est 3 to 4 weeks )
  • Model: 9789834728564
  • Weight: 0.69kg
  • Dimensions: 32.40cm x 23.70cm x 6.00cm
  • ISBN: 9789834728564

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good

Newsletter

* E-Mail: